Villkor för hyresgäster

§1 Hyresgästen ansvarar för att lokalen lämnas i samma skick, som vid upplåtande. Vid behov skall lokalen städas, utrustning finns för detta ändamål.

§2 Hyresgästen hållas ekonomiskt ansvarig för kostnaden om städningen är undermålig.

§3 Djur får inte medtagas till lokalen. Rökning i lokalen är förbjuden

§4 Alla typer av sammankomster som arrangeras i Johanneskyrkans lokaler skall vara alkoholfria och skall präglas av omsorg och sunt förhållningssätt till kropp och själ.

§5 För uthyrning till samlingar som inte är att betrakta som slutna gäller andra hyresvillkor.

§6 Publik annonsering där hyresvärdens namn "Johanneskyrkan i Lindome" används måste i förväg godkännas av hyresvärden.

§7 För samlingar med inträde gäller andra hyresvillkor.

§8 Johanneskyrkan förbehåller sig rätten att neka uthyrning.