Bokningskalendrar

Bokningar i kalendern har ett eller flera  prefix som avser reserverad lokal, en eller flera.

FV  (Församlingsvåningen)
KS (Kyrksalen)
SR (Styrelserummet)
LH (Lekhallen)
KA (Källaren)
HK (Hela kyrkan, här avses Johanneskyrkan)
GK (Greggereds Kapell)